راد هیدرولیک

تولید کننده سیستم های هیدرولیک

راد هیدرولیک

تولید کننده سیستم های هیدرولیک

راد هیدرولیک فعالیت خود را از سال ۱۳۹۱ در خصوص طراحی، ساخت و تولید قطعات و ماشین آلات صنعتی، انواع سیلندرهای هیدرولیک صنعتی و بالابری و پاورپک آغاز نموده است. انواع سیلندرهای هیدرولیک شامل: محصولات داخل کاتالوگ شرکت، سیلندرهای دوسر شافت، سیلندرهای تلسکوپی، سیلندرهای ترکیبی، سیلندرهای هیدرولیک برگشت فنر، سیلندرهای با فلنج استاندارد و غیر استاندارد و همچنین سیلندرهای بالابری را بنا به سفارش طراحی و تولید نماید. ​

راد هیدرولیک فعالیت خود را از سال ۱۳۹۱ در خصوص طراحی، ساخت و تولید قطعات و ماشین آلات صنعتی، انواع سیلندرهای هیدرولیک صنعتی و بالابری و پاورپک آغاز نموده است. انواع سیلندرهای هیدرولیک شامل: محصولات داخل کاتالوگ شرکت، سیلندرهای دوسر شافت، سیلندرهای تلسکوپی، سیلندرهای ترکیبی، سیلندرهای هیدرولیک برگشت فنر، سیلندرهای با فلنج استاندارد و غیر استاندارد و همچنین سیلندرهای بالابری را بنا به سفارش طراحی و تولید نماید. ​

پاورپک صنعتی

کارسلینگ آسانسوری

سیلندر صنعتی

پاورپک صنعتی

کارسلینگ آسانسوری

سیلندر صنعتی